Bionalan La Balain

Informatie

Bionalan La Balain wordt gebruikt om groenstroken of braakliggende delen te wieden. De tanden zijn bevestigd aan aandrijfkettingen die tegen de rijrichting in draaien. Hierdoor kan er zonder veel te hoeven rijden toch een intensieve onkruidbestrijding plaatsvinden. Ook in de landbouw is de machine te gebruiken voor het intensief wieden van percelen.

De Bionalan La Balain is leverbaar in de volgende werkbreedtes:
* 1,00 meter
* 1,50 meter
* 2,00 meter
* 3,00 meter