Straw Cultivator

Informatie

De CMN Straw Cultivator is een efficiënte oplossing tegen zaadonkruid en om de kieming van afvalzaden te activeren door het maken van een vals zaaibed evenals een effectieve verspreiding en vorming van gemaaid stro. Een ander positief neveneffect is de vermindering van slakken.

De tanden zijn 16 mm dik en 65 cm lang. De vrije ruimte tussen de tanden is 50 hebben een dekking van elke 10 cm. Met de optie Vario kunt u de tanden druk hydraulisch regelen tussen de 45 en 90 graden. Deze optie is ook uit te breiden met een stoppelrol die eveneens hydraulisch op druk geregeld kan worden.

De machine is leverbaar in de volgende werkbreedtes

3 meter
6 meter
8 meter
12 meter

Leverbare uitvoeringen:

Vaste tandhoek
Vario Variabele tandhoek
Vario Variabele tankhoek met stoppelrol