Eco-Mulch

Informatie

Met Eco-Mulch zijn we specialist geworden op het gebied van mechanische onkruidbestrijding, diverse bodembewerkingen, (direct) zaaitechnieken en kleinere machines voor fruit- en boomteelt. Eco-Mulch bouwt een brede range aan machines die perfect passen in de filosofie van ons bedrijf.

Een paar machines willen we hier graag uit lichten:

De Glypho-Mulch is het alternatief als het gaat om onkruidbestrijding. Met deze machine kan eenvoudig uw stoppel worden bewerkt, grasland worden gescheurd, groenbemester worden aangepakt en een vals zaaibed worden aangelegd. Door deze machine uit te rusten met een Eco-Mulch Drill composants, wordt de machine nog veelzijdiger. Er kan dan ook mee gezaaid worden.

De GAIA is een allround machine die naar wens uitgerust kan worden met zaai-elementen (tand of schijf), schoffels, eggetanden, elektisch aangedreven maai-elementen om tussen de rij te maaien en onkruidbranders. Deze machine is uniek op de markt.

Eco Mulch maakt ook:

Stoppel eggen – Magnum / Magnum Drill
Schijven eggen – Combi-Crop / Combi Drill
(Front) zaaitbakken – Multi Pro
Zaaimachines – Precis
Zaai/mest bomen – Rampe Frontale
Diepwoelers – Decompacteurs
Zaaimachines – Contour Master / TCS Master
Opbouw zaaimachine – Drill Composants

Voor meer informatie:

Eco-Mulch | Gamme de Matériel

Informatie video